• :
  • :
Sổ liên lạc điện tử
Cùng nhau tranh tài
Liên kết
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 63
Tháng 05 : 284
Quý 2 : 702
Năm 2022 : 1.155

THÔNG BÁO

STT Nội dung Số lượng Bình Quân I Số phòng học/ số lớp 25/19 Số m2/trẻ II Loại phòng học 49 1 Phòng học kiên cố 0 25 1.166m2 2 Phòng học bán kiên cố 0 3 Phòng học tạm 4 Phòng học nhờ III Số điểm trường 1 IV Tổng diện tích đất (m2) 6297m2 ...

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2019-2020

STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, ...