Saturday, 08/08/2020 - 20:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nguyễn Du
 • QUỐC HỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Luật số: 52/2019/QH14

  Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

   

  LUẬT

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bsung một sđiều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức s 58/2010/QH12.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức

  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

  “2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.”.

  2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

 • QUỐC HỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Luật số: 43/2019/QH14

  Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

   

  LUẬT

  GIÁO DỤC

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.

  Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.

  Điều 2. Mục tiêu giáo dục

  Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây

 • BÁO CÁO

  `

  Tổng kết năm học 2019 - 2020

   

  Thực hiện công văn số: 215/PGD&ĐT - CM ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Lào Cai về việc Hướng dẫn nghiệm thu chất lượng cuối năm và Tổng kết năm học 2019 - 2020; Công văn 202/PGD&ĐT-TCCB Về việc hướng dẫn tổng kết công tác TCCB và đánh giá phân loại CBQL, GV, NV năm học 2019 - 2020. Trường TH Nguyễn Du báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

 •        

                                 SINH HOẠT CHUYÊN MÔN MỚI THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

                                               

    Thực hiện chỉ đạo của  phòng GD và ĐT thành phố Lào Cai về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn mới theo nghiên cứu bài học. Ngày 3/6/2020 tại trường Tiểu học Nguyễn Du đã dạy bài: Vận dụng phép cộng của bộ sách Cùng học và phát triển năng lực do cô giáo Nguyễn Thị kim Anh dạy lớp 1A2 thực hiện. 

<a href="/tin-tuc-su-kien/tin-van-nghe-the-thao" title="Tin văn nghệ thể thao" rel="dofollow">Hoạt động Đội TNTP HCM</a>
Hiện nay, tình trang trẻ không biết bơi, thiếu các kĩ năng, kiến thức về sự an toàn khi đi tắm ở biển, sông, suối, ao ...
<a href="/bai-giang-dien-tu" title="Bài giảng điện tử" rel="dofollow">Bài giảng điện tử</a>
Bài giảng môn Âm nhạc lớp 5
Thư viện ảnh
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 138